Impressum

Agenor automatika d.o.o.

Adresa sjedišta:

M. Grahalića 1, HR-52440 Poreč

T +385 52 427 520

+385 51 493 512

OIB: 58711793663

MB: 040164863

Žiroračun: RBA – HR0724840081106121196

Temeljni kapital:  130.000,00 kn

Vlasnička struktura: privatno vlasništvo u cijelosti

Agenor automatika d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040164863. Temeljni kapital od 130.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave: Valter Beaković, Andrej Prpić, Branko Labinac i Robert Štedul.